...BAD Bu, DAD Du, FAD Fu, GOT Gu, HOT Hu, JOT=DZHOT Ju, <==ReadAloud...

    <<BACK           NEXT>>